Thursday, October 19, 2017

Pozvání adresované členům jedné z našich kateder filozofie

Rád bych Vás pozval k nahlédnutí svého blogu  http://juliustominquestions.blogspot.co.uk/, kde se pokouším o znovu-promýšlení Platona v češtině.

Po léta se snažím o to, aby u nás bylo možné o Platonovi zasvěceně s přednášejícími i se studenty mluvit. Bohužel, veškeré mé pokusy o takovou diskusi zatím selhaly. A tak hledám lidi, kteří by se nad touto situací alespoň zamyslili.

Já si prostě myslím, že je na čase, aby náš národ nalezl a kultivoval své myšlenkové a kulturní zakořenění v antice. Kdokoli si přečte, co jsem zatím na svém blogu v češtině publikoval, nahlédne, že se nám tu naskýtá obrovská příležitost Sokrata a Platona, dvě nejpozoruhodnější postavy antické filozofie, znovu promyslit, a tak se zasloužit o evropskou kulturu jako takovou.

Podíváte-li se na můj blog, pravděpodobně Vás při čtení bude rušit to, že české překlady doprovázím řeckým originálem v závorce. Dělám to z dvojího důvodu. Jednak doufám, že se jednoho dne do mého blogu začtou lidé, kteří budou chtít číst klenoty starořecké literatury, historie a filozofie v originále. Pro ně mé ‚stínování‘ českého překladu originálem bude neocenitelné. To je, bohužel, zatím jen naděje. (Pro zajímavost tu uvádím statistiku návštěv mého blogu, tak jak vypadá dnešního dne. Pokud tomu rozumím, jde o statistiku návštěv za poslední týden: Russia 362, United Kingdom 54, United States 33, Ukraine 13, France 9, Brazil 4, Norway 4, Portugal 4, Philippines 3, Pakistan 3; zájemci z těchto zemí zřejmě mají zájem o mé příspěvky psané v angličtině.)


Ten druhý a hlavní důvod je, že je to pro mé znovu-promýšlení Platona naprosto nezbytné. Uvedu příklad z mého posledního příspěvku. Nad Xenofontovou Anabasí, ve které Xenofon píše o Menonově zradě na řeckém vojsku, jsem si položil otázku, zda Platon mohl napsat dialog Menon poté, co se Athéňané o Menonově zradě dověděli. Když jsem si tu otázku kladl, měl jsem na mysli závěr dialogu, kde Sokrates k Menonovi promlouvá slovy: „Avšak pro mne je nyní čas, abych kamsi šel; ty pak, o čem jsi sám přesvědčen, přesvědčuj o témž i zde svého přítele Anyta, aby byl mírnější; neboť jestliže ho přesvědčíš, možná že prospěješ i Athéňanům (překlad F. Novotný).“ [Dialog je dramaticky situován do roku 402 př.n.l., protože roku 401 se Menon účastnil Kyrova tažení proti Artaxerxovi, které Xenofon zachytil ve své Anabasi. O tři roky později, 399 př.n.l se Anytos zasloužil o to, aby byl Sokrates shledán vinným z kažení mládeže a odsouzen k smrti.] Když jsem však nyní datování Menonu začal znovu promýšlet, začal jsem Menonovou první definicí aretê (‚zdatnosti‘, ‚ctnosti‘), a jak jsem tu definici v Novotného překladu stínoval řeckým originálem, tu mě najednou ‚trklo‘, že Menon do centra své definice staví princip ‚dělat přátelům dobře, nepřátelům zle‘, princip, který v Kritonu Sokrates odmítá jako princip, se kterým člověk, kterému jde o spravedlnost, nemá nic společného. Menonovu zradu na řeckém vojsku, která byla vedená jeho nepřátelstvím vůči Klearchovi, v němž řecké vojsko vidělo svého vůdce, lze vidět jako uplatnění toho jeho principu zdatnosti. Sokrates princip v dialogu ponechává bez povšimnutí. A tu jsem si uvědomil, že Menonova první definice zdatnosti a diskuse k ní, která následuje, sama o sobě postačuje k tomu, aby bylo datování dialogu platonskými odborníky vzato v potaz – dnes se má mezi platonisty obecně za to, že Platon začal své dialogy psát až po smrti Sokrata –, a abychom se vážně zamyslili nad starověkou životopisnou tradicí, podle níž Platon začal své dialogy psát ještě za Sokratova života.

No comments:

Post a Comment