Sunday, June 3, 2018

This site can’t be reached – Tato stránka je nedostupná


Posledních pár dní jsem se zabýval tím, že jsem členům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Katolické teologické fakulty, Evangelické teologické fakulty, Husitské teologické fakulty a Právnické fakulty zasílal následující e-mail:
Dobrý den,
dovolte, abych Vás upozornil na text ‚V kouři a čmoudu‘, který jsem dal na svůj blog /juliustominquestions.blogspot.com/ 28. května. Tímto textem završuji své mnohaleté úsilí o to, abych na Karlově univerzitě mohl přednést k diskusi svůj pohled na Platona.
S pozdravem,
Julius Tomin

V katedře právnické jsem se dostal až ke Katedře správního práva a správní vědy. Členy té katedry jsem chtěl začít adresovat svým e-mailem dnes ráno. Když jsem si však chtěl otevřít webovou stránku Právnické fakulty, objevil se mi na obrazovce nápis „This site can’t be reached“ – „Tato stránka je nedostupná“. Tentýž nápis se začal objevovat předevčírem, častěji včera, když jsem však nepolevil, vždy jsem nakonec mohl svůj e-mail tomu kterému adresátovi poslat. Protože mi Google na mé domácí stránce uchovává odkazy na nejčastěji užívané stránky, mohl jsem klepnout rovnou na „Fakulty a součásti“ [Univerzity Karlovy]. Když to nešlo touto zkrácenou cestou, zkusil jsem cestu delší. Do kolonky „New Tab“ jsem naťukal „Univerzita Karlova“. Hned se mi tu objevilo „This site can’t be reached“; Univerzita Karlova jako taková je mi nedostupná.  Zajímalo by mne, zda se Ti, kdo se chtějí podívat na moji webovou stránku nebo na můj blog, nesetkávají s obdobnou potíží.
Vyhledávat adresy všech členů všech kateder a všech ústavů všech fakult Univerzity Karlovy je kyklopská práce. Chtěl jsem dnes tuto práci ukončit, nebo aspoň na čas přerušit, jakmile e-mail pošlu všem členům Právnické fakulty. Právnickou fakultu, v níž jsem se dostal asi do poloviny, jsem chtěl dokončit proto, že řada pracovníků pracuje na více než jedné katedře, a po zamýšlené přestávce bych si nemohl pamatovat, komu jsem e-mail již poslal, komu ne. I takto se obávám, že jsem nejednomu členu/nejedné člence fakulty poslal e-mail dvakrát, za co se velice omlouvám.
Během zamýšlené přestávky jsem se chtěl vrátit k Platonovi v podstatě tam, kde jsem na svém blogu přestal, když jsem začal pracovat na své stati ‚Platonův první dialog – Faidros ve světle jeho datování‘. Nejprve se však budu musit zamyslit nad tím, zda a jaký smysl má – pro mne nebo pro kohokoliv jiného – abych psal o Platonovi, když Ti, kdo se u nás tak či onak odborně Platonem zabývají, trvají na tom, že mi nemá být dovoleno svůj pohled na Platona k diskusi na Univerzitě Karlově přednést. To chci učinit v příspěvku ‚Platon – k zamyšlení pro každého‘. 


No comments:

Post a Comment