Wednesday, June 13, 2018

Prosba o radu


Dopis adresovaný vedoucím kateder Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Vážený pane profesore,

počátkem června jsem si Vás dovolil upozornit na text ‚V kouři a čmoudu‘, kterým jsem hodlal završit své mnohaleté úsilí o to, abych na Karlově univerzitě mohl přednést k diskusi svůj pohled na Platona. Protože jsem přesvědčen, že možnost zasvěcené a otevřené diskuse o základních problémech kteréhokoliv oboru přednášeného na Karlově univerzitě je věcí, která se týká každého pracovníka této univerzity, rozhodl jsem se na text ‚V kouři a čmoudu‘ upozornit každého člena univerzity – pokud mi na to mé síly stačí. Nevím přesně, kdy se mi začal na obrazovce objevovat nápis ‚This site can’t be reached‘ (‚Tato stránka je nedostupná‘), při opětovných pokusech se mi však vždy podařilo informaci s upozorněním na text ‚V kouři a čmoudu‘ adresátovi poslat. Když jsem si však chtěl otevřít webovou stránku Katedry správního práva a správní vědy, nápis ‚This site can’t be reached‘ se objevil ihned. Pokusil jsem se tedy otevřít webovou stránku Karlovy univerzity, což se mi nepodařilo: ‚This site can’t be reached‘. A tak jsem napsal text ‚This site can’t be reached – Tato stránka je nedostupná‘, který jsem dal na svůj blog (3. června), a šel jsem na dlouhou procházku po okolních kopcích. Když jsem se vrátil, zkusil jsem to znovu, a k mému milému překvapení se mi podařilo text poslat všem zbývajícím členům Právnické fakulty. Když jsem si však následujícího dne chtěl otevřít ‚Word‘, objevil se mi na obrazovce text: ‚We‘re sorry, but Word has run into an error that is preventing it from working correctly.‘ Několikrát jsem se pokoušel ťuknout na kolonku ‚Repair now‘, vždy jsem však skončil se stejným textem. Word se mi stal nedostupným. Pak jsem se chtěl podívat na počasí ‚BBC weather‘, a tu se mi opět objevilo ‚This site can’t be reached‘. Zkusil jsem se tedy podívat na své e-maily, opět ‚This site can’t be reached‘. Těžko si dovedu představit, že si můj počítač sám od sebe usmyslil takto reagovat. 

Nemohu jinak, než to vše chápat jako odpověď na mou snahu o textu ‚V kouři a čmoudu‘ informovat pracovníky Karlovy univerzity. Doufám, že se mnou budete souhlasit, že takovéto ‚zneškodnění‘ mého počítače je činem trestným. Obávám se však, že jde o trestný čin, který je bez precedentu. Byl bych Vám velice vděčen, kdybyste mi sdělil, jak se mohu v této věci domoci nápravy, nebo mi poradil, na koho bych se v té věci mohl obrátit.

Mě celá ta věc přivedla k tomu, abych revidoval své rozhodnutí textem ‚V kouři a čmoudu‘ završit své úsilí o to, abych na Karlově univerzitě mohl přednést svůj pohled na Platona. V říjnu, k oslavám stoletého výročí naší státnosti, budu opět chtít přednést na Karlově univerzitě svůj pohled na Platona, tentokrát ve třech přednáškách. Budou to ‚Tři přednášky o Platonovi v kouři a čmoudu‘, nebo se mi podaří dosáhnout toho, abych zamýšlené přednášky mohl na Karlově univerzitě řádně přednést?

Těším se na Vaši odpověď.

S pozdravem,

Julius Tomin

No comments:

Post a Comment