Wednesday, June 20, 2018

Těm, kteří se zajímají o Platona


Dobrý den,

dovolte, abych Vás upozornil na text ‚V kouři a čmoudu‘, který jsem dal na svůj blog /juliustominquestions.blogspot.com/ 28. května. Text jsem koncipoval jako završení mnohaletého úsilí o to, abych na Karlově univerzitě mohl přednést k diskusi svůj pohled na Platona. Nedovedl jsem si představit, že bych se v té věci ještě jednou, po tolika nezdarech, mohl obrátit na pana Jirsu, ředitele Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní jsem se však rozhodl, že se na něho znovu obrátím se žádostí, aby mi umožnil na ÚFARu přednést k diskusi můj pohled na Platona.

Protože jsem přesvědčen, že možnost zasvěcené a otevřené diskuse o základních problémech kteréhokoliv oboru přednášeného na Karlově univerzitě je věcí, která se týká každého pracovníka této univerzity, rozhodl jsem se na text ‚V kouři a čmoudu‘ upozornit každého člena univerzity – pokud mi na to mé síly stačí. Zdárně jsem dospěl až k pracovníkům Právnické fakulty. Když jsem si však chtěl otevřít webovou stránku Katedry správního práva a správní vědy, objevil se mi na obrazovce nápis ‚This site can’t be reached‘. Napsal jsem text ‚This site can’t be reached – Tato stránka je nedostupná‘, který jsem dal na svůj blog (3. června), a šel jsem na dlouhou procházku po okolních kopcích. Když jsem se vrátil, zkusil jsem to znovu, a k mému milému překvapení se mi podařilo text poslat všem zbývajícím členům Právnické fakulty. Následujícího dne se mi však nepodařilo otevřít ‚Word‘ a kdykoli se pokusím otevřít internet (mé e-maily nebo když se chci podívat na počasí), objevuje se mi ‚This site can’t be reached‘. Nemohu jinak než chápat vyřazení mého počítače z činnosti jako odpověď na mou snahu o textu ‚V kouři a čmoudu‘ informovat pracovníky Karlovy univerzity.

Proto jsem se rozhodl, že pana Jirsu požádám, abych v říjnu k oslavám stoletého výročí naší státnosti mohl na ÚFARu přednést tři přednášky o Platonovi. První z těch přednášek bude ta, kterou jsem chtěl na ÚFARu přednést v květnu, tedy ‚Platonův první dialog‘, kterou si lze otevřít na mé webové stránce (www.juliustomin.org). Na druhé přednášce, kterou prozatím nazývám ‚Platon – k zamyšlení pro každého‘, jsem před několika dny začal pracovat a dnes jsem dal na svůj blog první přípravný text věnovaný Faidru a Charmidu. Tu se chci věnovat dialogům, které Platon napsal ještě za Sokratova života.

Budou to ‚Tři dny s Platonem v kouři a čmoudu‘, nebo se mi podaří dosáhnout toho, abych mohl zamýšlené přednášky na Karlově univerzitě přednést?

S pozdravem,

Julius Tomin


No comments:

Post a Comment