Wednesday, November 21, 2018

Informace adresovaná členům Studentské rady a filozofického spolku praxis FFUK


Dovolte, abych Vás upozornil na stať „Platonových prvních sedm dialogů, zrcadlo jeho touhy po politické činnosti“, kterou si lze otevřít na mé webové stránce www.juliustomin.org pod kolonkou TEXTY V ČEŠTINĚ. Věřím, že text zaujme každého inteligentního čtenáře. Svou informací jsem obeslal zaměstnance FFUK. Dostal jsem řadu cenných odpovědí, z nichž jednu cituji:

„Vaše dílo se mi dostává do rukou už od studentských let. Nejprve v různých opisech a z druhé ruky, nyní zejména prostřednictvím internetu. Moc si vážím Vaší práce a text, na který odkazujete, jsem si rád přečetl. Je nejen poučený, ale též krásný. A má zajímavé vyústění, které dokládá, že přestože píšete o Platonovi, myslíte především na současnost.“

Tato odpověď mě inspirovala k PS, které jsem připojil k několika posledním desítkám mých informativních emailů:

„PS
Jeden z adresátů mi napsal, že není specialista na antickou filozofii: „Patrně byl tento e-mail určen někomu jinému”. Odepsal jsem, že si myslím, že se mi podařilo napsat stať, která může Platona přiblížit každému inteligentnímu čtenáři: „Kde jinde mohu inteligentní čtenáře hledat než na Filozofické fakultě Karlovy univerzity?“ Jak jsem však v katedře za katedrou a ústavu za ústavem vyhledával email-adresy, pořád víc se mi vkrádala myšlenka, kolik lidí z těch, kteří mou „informaci“ dostanou, si pomyslí: „Kdy už nás ten Tomin s tím svým Platonem přestane otravovat!“ Když jsem včera okolo půlnoci poslední email odeslal, řekl jsem si, že mám nárok na to, konečně si dát pokoj. Pak mi ale nad ránem vyvstal před očima jiný email: „děkuji Vám za milý dárek k 17.listopadu, lepší jsem si nemohl přát.” To se mi spojilo s emailem od pana Gruntoráda z Libri Prohibiti, kde mě informoval o Pochodu za slušné Česko. A to se mi spojilo s tím, že zdatnost (aretȇ), o kterou jde Platonovi v Menonu, v němž jeho touha po politické činnosti zrcadlící se v jeho prvních sedmi dialozích vrcholí, je kalokagathia, kterou Novotný překládá jako „slušnost“. Správně. V rozhovoru s Anytem, předním athénským politikem, Sokrates slušnost charakterizuje jako „moudrost a zdatnost, kterou lidé dobře spravují své domácnosti i obce.“ Když Novotný Platonovu kalokagathii překládal jako slušnost, šlo mu jistě o to, aby tu jeho Platon oslovil potřebou slušnosti českého čtenáře za první republiky, kdy na překladu pracoval. A tu si uvědomuji, jak tu opět Platonovo volání po slušnosti souzní s voláním po slušnosti, které se začíná v naší zemi ozývat dnes.

A tak se možná dožiji toho, že na Filozofické fakultě budu moci přednést svůj pohled na Platona k diskusi, jíž se účastní naši platonští badatelé a která bude hodna Univerzity Karlovy.“

Byl bych velice rád, kdyby se s mou statí seznámili studenti FFUK. Proto se na Vás obracím. Přečtete-li si mou stať a napíšete mi k tomu pár slov, bude to dárek k mým narozeninám. 2. 12. mi bude osmdesát.


No comments:

Post a Comment